0352 222 33 68
Logo
ZİYARETÇİ & HASTA
Dentalara Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Sorumlulukları

1. Bilgi Verme
Hastalarımız, tıbbi hizmet vermekle görevli tabip ve hemşirelere sağlık durumuyla ilgili tam ve doğru bilgi vermelidir. 

2. Önerilere Uyma 
Hastalarımız, tedavilerinden sorumlu tabipler tarafından önerilen tedavi planına uymakla ve tabiplerin talimatları doğrultusunda ilgili sağlık personelinin bakım planının yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür. 

3. Planlanan Tedavi Reddetme 
Tedavi ret edilmek istendiğinde gerekçe tabibe yazılı belirtilmelidir. Hasta yakını hastanın şuuru açık olduğu sürece bu hakkı kullanamaz 

4. Sağlık Kuruluşu Kurallarına Uyma 
Hastalarımız, sağlık kuruluşumuzun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur. 

5. Saygı Gösterme 
Hastalarımız; sağlık kuruluşu içerisinde bulunan hasta ve yakınlarını tehlikeye sokan gürültü, ziyaretçi, duman gibi rahatsızlık verici durumlarda hastanenin alacağı tedbir ve kurallara uygun davranmakla sorumludur. 

6. Enfeksiyon Kontrol
Hastalarımız ve yakınları enfeksiyon hastalıklarının yayılması için kendilerine önerilen tüm önlemler konusunda hassas davranmakla sorumludur. 

7. Ödeme Sorumluluğu 
Hastalarımız, tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur. Demirbaş ve sarf malzemelerine kasıtlı olarak zarar veren hastalarımızın ve yakınlarının bunu ödeme sorumluluğu vardır. 

8. Hasta Ziyaretçisi 
Hastalarımızın aynı anda mümkün olduğunca az ziyaretçi kabul etmesi, ziyaretçilerin yiyecek-içecek getirmemesi, başka hastalara ait eşyaları kullanmaması, hastane ziyaret saatlerine uyma sorumluluğu vardır.